Op 25 mei 1973 opende in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten een tentoonstelling die de artistieke tendensen binnen de Belgische avant-garde aan de orde stelde. Met “M. Broodthaers, J. Charlier, J. Geys, B. Lohaus, G. Mees, Panamarenko, M. Roquet” organiseerde de Vereniging voor Tentoonstellingen onder de gedeelde coördinatie van Yves Gevaert, adjunct-directeur van het Paleis, en Michel Baudson, secretaris-generaal van Jeunesse et Arts Plastiques, een presentatie die scherp stelde op “de huidige toestand van de evolutie waardoor de kunst sinds één eeuw wordt gekenmerkt”. Tussen 30 juni en 4 augustus 1974 wordt de tentoonstelling een tweede keer opgevoerd. In samenwerking met Nick Serota richt Gevaert in het Museum of Modern Art in Oxford een presentatie in met werken van Charlier, Lohaus, Mees, Panamarenko, Roquet en Van Snick. 

Deze documentaire tentoonstelling, ingericht met documenten uit het archief van Bozar, de persoonlijke collectie van Yves Gevaert, en de archieven van de Brugse Musea, herinneren aan de voorbereidingen en het verloop van de tentoonstellingen in het Paleis en Oxford.

 

Le 25 mai 1973, une exposition s’ouvre au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles pour discuter des tendances artistiques au sein de l’avant-garde belge. Avec “M. Broodthaers, J. Charlier, J. Geys, B. Lohaus, G. Mees, Panamarenko, M. Roquet ” l’Association for Exhibitions sous la coordination conjointe d’Yves Gevaert, directeur adjoint du Palais, et de Michel Baudson, secrétaire- Général de Jeunesse et Arts Plastiques, ont organisé une présentation qui portait sur “l’état actuel de l’évolution qui caractérise l’art depuis un siècle”. L’exposition est présentée une deuxième fois entre le 30 juin et le 4 août 1974. En collaboration avec Nick Serota, Gevaert organise une présentation au Museum of Modern Art d’Oxford avec des œuvres de Charlier, Lohaus, Mees, Panamarenko, Roquet et Van Snick.

Cette exposition documentaire composée de documents provenant des archives Bozar, de la collection personnelle d’Yves Gevaert et des archives des musées de Bruges, rappelle les préparatifs et le déroulement des expositions du Palace et d’Oxford.

Share

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Laisser un commentaire