Displacement and togetherness is de titel van een intense dialoog over de draagkracht van de kunst, zowel historisch als actueel, in een land dat zich op een problematische manier verhoudt t.o.v. Europa. In samenwerking met Magda Radu en Alexandra Croitoru van Salonul de proiecte (Boekarest) brengen we kunstenaars van hier en daar samen in een poging tot een meer intense verstandhouding, begrip en inzicht in aspecten van intra-Europese migratie en de gevolgen ervan. Eén hoofdstuk van de tentoonstelling wordt gewijd aan de golven van politieke emigratie tijdens de communistische periode, in het bijzonder van de jaren ’60 tot ‘89. Door een combinatie van artistiek en kunsthistorisch onderzoek wordt stilgestaan bij verschillende persoonlijke en artistieke verhalen. De micro-researchtentoonstelling werpt een nieuw licht op de economie van vriendschap en gemeenschap. Met Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Tudor Bratu, Jimmy Robert, Iulia Toma, Mekhitar Garabedian, Andre Cadere, Filip Berte, Jacques Charlier, Vincent Meessen, Christine Meisner.

Displacement and togetherness est le titre d’un dialogue intense sur la capacité d’accueil de l’art, tant historique que contemporain, dans un pays qui a une relation problématique avec l’Europe. En collaboration avec Magda Radu et Alexandra Croitoru de Salonul de proiecte (Bucarest), nous rassemblons des artistes d’ici et d’ailleurs pour tenter de mieux comprendre les aspects des migrations intra-européennes et leurs conséquences. Un chapitre de l’exposition est consacré aux vagues d’émigration politique pendant la période communiste, en particulier des années 1960 à 1989. En combinant la recherche artistique et la recherche en histoire de l’art, différentes histoires personnelles et artistiques sont prises en compte. L’exposition de micro-recherche jette un nouvel éclairage sur l’économie de l’amitié et de la communauté. Avec Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Tudor Bratu, Jimmy Robert, Iulia Toma, Mekhitar Garabedian, André Cadere, Filip Berte, Jacques Charlier, Vincent Meessen, Christine Meisner.

En collaboration avec De School van Gaasbeek

In samenwerking met De School van Gaasbeek

Share

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Laisser un commentaire