FUCK YOU est le nom d’un collectif de la maison de la culture d’Harelbeke, une petite ville en Flandre occidentale près de Courtrai. Le nom de l’exposition n’est pas uniquement une provocation, il fait aussi référence au contenu du spectacle. Et non, cette exposition ne fait pas partie du monde de la pornographie, mais bien d’un sentiment que partagent beaucoup d’artistes : Fuck You.

Du 5 octobre au 15 novembre 2021 / Kunstenhuis Harelbeke

 

Elodie Antoine (°1978 BE)
Marcin Dudek (°1979 PL)
Marlene Dumas (°1953 SA)
Jacques Charlier (°1939 BE)
Maria josé Gallardo (°1978 ES)
Kendell Geers (°1968 SA)
Stanislas Lahaut (°1979 BE)
Masbedo (IT)
Karl Mechnig (°1959 BE)
Mehdi Georges Lahlou (°1983)
Erwin Olaf (°1959 NL)
Femmy Otten (°1981 NL)
Polly Pollet (°1993 BE)
Linder Sterling (°1954 UK)
DD Trans (°1963 BE)
Nicolas Vanderbiest (°1973 BE)
Leo Copers (°1947 BE)
Klaus Verscheure (°1968 BE)

 

FUCK YOU is de naam van een groepshow in het Kunstenhuis in Harelbeke, een
kleine stad in West-Vlaanderen naast Kortrijk. De naam van de tentoonstelling moet
niet alleen provocerend werken, wat hij ook wel mag/moét doen, maar moét meteen
sprekend zijn voor de inhoud van de show. En neen, deze tentoonstelling wordt geen
staalboek uit de wereld van de pornografie, maar wel een staalboek van het gevoel
dat in het hoofd van veel kunstenaars leeft: ‘Fuck you’

Tegen het einde van het vreemde, door covid-19 beheerste, jaar 2020 was het ‘fuck-
you-gevoel’ bij heel veel mensen merkbaar. Een soort anarchistische weerstand en

opstand tegen situaties die je gevoelsleven gaan beheersen. Coronamaatregelen
zorgden voor een beknotting in heel ons laten en doen, zelfs in de mate dat het ons
‘zelf’ begon over te nemen. Er bleek amper nog ruimte om over andere dingen na te
denken. Hierdoor werd de ene persoon lamgeslagen en verviel die in een apatisch
ondergaan, terwijl anderen een soort borrelende vulkaan werden die elk moment kon
en wou uitbarsten.
De groep kunstenaars die in FUCK YOU zullen getoond worden, beantwoorden aan
deze laatste beschrijving. Het zijn allen individuën die zich niet laten ‘knechten’ door
regels en clichés. Het zijn ‘opstandigen’ die eigenzinnig hun oeuvre creëren en een
eigen pad bewandelen.
De FUCK YOU van de titel is gericht aan absurde maatregelen, aan compleet
doorgedraaide politici, aan extremisten van alle slag, aan de wereld die vindt dat
kunstenaars de hofnarren moeten zijn die zorgen voor een lach en voor schoonheid.
Aan de zoveelste initiatiefnemer die vanuit een genereuze ingeving aan charity wil

doen en dan maar terugvalt op kunstenaars die ongetwijfeld met graagte weer eens
een werk moeten schenken in naam van liefdadigheid en kunst met de hoofdletter K.
FUCK YOU staat voor colère en verzet, voor alles waar deze artiesten kwaad om
worden en hun middenvinger naar opsteken, geen prentjes om het plaatje, maar
prentjes als protestbord. Schuttingstaal in het vocabularium van hedendaagse kunst
en eigentijdse kunstenaars.
FUCK YOU roept luid, maar zal niet schreeuwen. Dit is geen kreet uit frustratie, maar
ironie van de individueelste individueën: de kunstenaars.
FUCK YOU is politiek, punk en radicaal!
Maar de tentoonstelling is veel meer dan dat: het is ook een trip die je leert kijken met
open blik, die je toont hoe schoonheid anders kan verpakt worden, die gedachten kan
verbeelden en je inzichten kan meegeven. De titel kan en mag dan wel enigszins tegen
de schenen schoppen, de inhoud van de show staat dan wel voor onwrikbare
‘monumenten’ in de hedendaagse kunstscène. De kunstenaars die in deze
tentoonstelling te zien zijn, weten perfect waarom ze op deze manier aan hun oeuvre
bouwen, ze delen geen klappen uit om het effect, maar slaan omdat er een reden toe
is, omdat deze taal hun taal geworden is en bovendien één die ze beheersen als geen
ander. Het is een taal waarin ze niet onderworpen zijn aan conventies die de
buitenwereld oplegt, of aan regels die als gangbaar begrepen worden. De show toont
een groep van individuën waarvan het vocabularium en de grammatica elkaar bij
momenten overlapt.
FUCK YOU is een tentoonstelling zonder compromissen. Kunst die voor niemand het
hoofd buigt, niet voor macht, niet voor machthebbers en niet voor de allermachtigsten.
En toch is FUCK YOU geen exclusieve club die leesvoer biedt dat door niemand
begrepen wordt. Net zoals de blik van de deelnemende kunstenaars 360° bestrijkt, zo
staat de deur van de tentoonstelling ook voor iedere bezoeker open. Grenzeloos, maar
met een mening. En, als deze jas jou niet past: f*ck you!

Share

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Laisser un commentaire